Trang Chủ » Tin Tức » Thông Báo Nghỉ Lễ ĐSQ Trung Quốc

Thông Báo Nghỉ Lễ ĐSQ Trung Quốc

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ ĐSQ TRUNG QUỐC

Đại sứ quán TRUNG QUỐC xin thông báo:- Từ ngày 1/10/2017 đến hết 9/10/2017 Đại Sứ Quán Trung Quốc tạm thời nghỉ lễ. Tất cả các đơn vị, công ty, cá nhân đến làm việc với ĐSQ sẽ tạm nghỉ trong thời gian này. – Đại Sứ Quán TRUNG QUỐC sẽ bắt đầu tiếp nhận hố sơ và hoạt động bình thường trở lại từ ngày 10/10/2017.- Đại Sứ Quán TRUNG QUỐC xin thông báo để tất cả các đơn vị, cá nhân nắm được lịch hoạt động và làm việc như trên.

Đại sứ quán Trung Quốc
Đại sứ quán Trung Quốc nghỉ làm việc từ 1/10/2017 đến hết ngày 9/10/2017

Đại sứ quán TRUNG QUỐC xin thông báo:

– Từ ngày 1/10/2017 đến hết 9/10/2017 Đại Sứ Quán Trung Quốc tạm thời nghỉ lễ. Tất cả các đơn vị, công ty, cá nhân đến làm việc với ĐSQ sẽ tạm nghỉ trong thời gian này.

– Đại Sứ Quán TRUNG QUỐC sẽ bắt đầu tiếp nhận hố sơ và hoạt động bình thường trở lại từ ngày 10/10/2017

– Đại Sứ Quán TRUNG QUỐC xin thông báo để tất cả các đơn vị, cá nhân nắm được lịch hoạt động và làm việc như trên.

Hotline: 0984.397.510
Right Menu Icon
1
Bấm Để Chat Ngay !?